عکس مجید صالحی در کنار دو قلوهای با مزه اش

 

 

این عکس را مجید صالحی در صفحه اینستاگرام خود منتشر و در توضیح آن نوشت…

خواب آرام با دو قلو ها

 خواب نسبتا آرام مجید صالحی در کنار دو قلوهای با مزه اش