عکس نفیسه روشن و همسرش در جشن دوقلوها

عکس نفیسه روشن و همسرش در جشن دوقلوها

 

نفیسه روشن با انتشار عکس زیر نوشت:

امشب پنجمين سال بود كه جشن دوقلوها و چند قلوها برگزار شد
و اقاي حسن رضائيان خواننده خوب و خوش آتيه بخاطر ما زحمت كشيد و بعداز 6 ساعت ترافيك از شمال خودشو رسوند
ممنون از برادر اشراقي كه اومد
و ممنون از همسر جان كه مرخصي گرفت تا در جشن كنار ما باشه

1