عکس نوه تازه متولد شده محسن رضایی

پرتال اجتماعی واکنش:دکتر محسن رضایی با انتشار این تصویر از نوه تازه متولد شده اش، حمدا خانم، خدا را شکر کرد و با کودکان بیمار و جنگ‌زده همدردی کرد.

 نوه تازه متولد شده محسن رضایی