عکس های بهنوش بختیاری از پایان اجرای دورهمی زنان شکسپیر

عکس های بهنوش بختیاری از پایان اجرای دورهمی زنان شکسپیر
تئاتر دورهمی زنان شکسپیر به پایان رسید و بهنوش بختیاری عکس های زیر را منتشر کرد:

شب پایانی دورهمی زنان شکسپیر و عکس پایانی با میهمانان نازنین امشب…