عکس های جالب از رضا صادقی و دخترش

Reza Sadeghi Tiaraaa www OverDoz IR عکس های جالب از رضا صادقی و دخترش

رضا صادقی دو عکس از خود و دخترش منتشر کرده است و متن زیر را درمورد آن نوشته است.

خدایا ، این خواب معصوم رو مثل رویاهاى فرشته ها اروم و اسمونى حفظ کن ، خدایا قلب کوچیک هر کودک سرزمینم رو اروم ، تنش رو سلامت زیر سایه لبخندت نگه دار ، خدایا ، فکرشون رو باز ، نگاهـشون رو زیبا ، جهـانشون رو بى جنگ ، و اروهاشون رو پر رنگ کن ……. بهـترین خواب زندگیم بود ممنون از مامان تیارا براى شکار لحظه هاى عاشقانه پدر و دختر

Reza Sadeghi Tiaraaa www OverDoz IR 2 عکس های جالب از رضا صادقی و دخترش

Reza Sadeghi Tiaraaa www OverDoz IR 1 عکس های جالب از رضا صادقی و دخترش