عکس هنری و زیبا از ویدا جوان

پرتال اجتماعی واکنش: عکس هنریِ زیبا از ویدا جوان. عکسی به منطور تبلیغ لباس های زمستانی یک گالری یا مزون. بله درست است، ویدا خانم هم مدل شدند!

702021_242