عکس و تیپ جدید محمدرضا گلزار

پرتال اجتماعی واکنش:محمدرضا گلزار با انتشار عکس زیر نوشت:

صبح نو نگاه نو روز نو مبارک بیدار شو به دنیا سلام کن …. نفسى عميق بکش …. هوا مال ماست …. آرامش …مهرباني… لبخند…اميد زندگى مال ماست…! وقتى لبخند روى لبهايت ميشکفد عاشقانه سر سجاده دلت بگو : خـــــــــــــدايا شکر … ڪه هميشه پناه منى و اين همه نعمت را براى من آفريده اى … هـــــــــــزار مرتبه شکر …… صبحتون پر از آرامش

عکس جدید و متفاوت محمدرضا گلزار