غزه جهنمی در زمین + تصاویر امروز

Btw7tyHCYAADSpi.jpg large

BtvbzTkCcAAw2fP.jpg large

۱۲۲۹ کشته و بیش از هفت هزار زخمی. عکس از غزه زیر حملات ارتش اسرائیل