فروشگاه جدید علی صادقی راه افتاد /عکس

فروشگاه جدید علی صادقی راه افتاد /عکس

 

علی صادقی با  این عکس از راه افتادن فروشگاه جدیدش خبر داد.

راه افتادن فروشگاه جدید علی صادقی + عکس