فریبا نادری در نجف /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: لیلا بوشهری با انشتار عکس زیر نوشت:

… ميان ربناي سبز دستانت دعايم كن.. بانو فريبا نادري ، نجف

 فريبا نادري با پرچم یا حسین در نجف

فريبا نادري در نجف