فعالیت شهرزاد عبدالمجید به عنوان مدل آرایش /عکس

این بازیگر با انتشار عکس زیر نوشت:

*****

با تشكر و سپاس فراوان از شيرين مقدم

سالن افسون و عسل عابدينى مهربان و عزيزم

 

عکس شهرزاد عبدالمجید

فعالیت شهرزاد عبدالمجید به عنوان مدل آرایش /عکس