قبل و بعد از انصراف از یارانه

10245511_811544435531030_6342607341394852375_n

هموطنان عزيز!

آیا ميدانستيد انصراف از يارانه ى نقدى در شفاف تر شدن پوست شما بسيار موثر است؟!

10245511_811544435531030_6342607341394852375_n