كار و زندگی و تمرين فاطیما بهارمست /عکس

كار و زندگی و تمرين فاطیما بهارمست /عکس

 

فاطیما بهارمست با انتشار عکس زیر نوشت:

كار و زندگي و تمرين

 كار و زندگي و تمرين فاطیما بهارمست