لیلی رشیدی در مراسم تشییع پدرش /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم تشییع داود رشیدی با حضور خیل عظیمی از هنرمندان و مردم خوب این سرزمین برگزار شد.لیلی رشیدی که در فقدان پدر به سوگ نشسته است طی سخنرانی پدرش را در این سفر ابدی بدرقه کرد.

لیلی رشیدی در مراسم تشییع پدرش /تصاویر

هنرمندان سینما

لیلی رشیدی در مراسم تشییع پدرش /تصاویر

مراسم تشیع داود رشیدی

لیلی رشیدی در مراسم تشییع پدرش /تصاویر

هنرمندان در مراسم داوود رشیدی