مادر ناصرالدین شاه /عکس

مادر ناصرالدین شاه /عکس

مهد علیا مادر ناصرالدین شاه قاجار را نشان می‌دهد که در کنار خواجه مخصوص خود و فرد دیگری که احتمالا ندیمه مخصوص اوست، نشسته است.