مازراتی له شده در تهران! /عکس

مازراتی له شده در تهران! /عکس

با توجه به تصادف شدید این مازراتی، یه سختی می توان تشخیص داد این خودرو از نوع گیبلی است یا کواتروپورته.