مجریان من و تو در کنار سالار عقیلی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:عکس های جدید سالومه سیدنیا و بهزاد بلور مجریان شبکه های من و تو و بی بی سی را در کنار سالار عقیلی مشاهده خواهید کرد.درحالی که پس از اجرای کنسرت شب گذشته سالار عقیلی در لندن و حاشیه های پیش آمده, اینگونه تصور میشد که سالار عقیلی قصد مهاجرت دارد, اما طبق آخرین خبر, سالار عقیلی به کشور باز میگردد.پس از پایان کنسرت سالار عقیلی, سالومه سیدنیا مجری شبکه من و تو  و بهزاد بلور مجری شبکه بی بی سی فارسی به پشت صحنه رفته و با سالار عقیلی و نوازنده های گروهش, عکس هایی به یادگار گرفته و در صفحه شخصی شان منتشر کرده اند.

عکس یادگاری بهزاد بلور و سالار عقیلی

مجریان من و تو در کنار سالار عقیلی /تصاویر

عکس مجریان بی بی سی و من و تو با گروه سالار عقیلی

مجریان من و تو در کنار سالار عقیلی /تصاویر

عکس مجریان بی بی سی و من و تو با گروه سالار عقیلی

 بهزاد بلور با انتشار تصویر زیر نوشت:

سالار عقيلی، ديدارش خيلی چسبيد

شاد و بذله گوئه

قرار گذاشتيم برای يه برنامه در سال بعد!!

مجریان من و تو در کنار سالار عقیلی /تصاویر

عکس مجریان بی بی سی و من و تو قبل از شروع کنسرت