محمدرضا هدایتی و پسرش در 10 سال پیش/عکس

 

محمدرضا هدایتی با انتشار عکس زیر نوشت: “من و هامون پسرم سال٨٣ در سريال نقطه چين ”

محمدرضا هدایتی و پسرش هامون

محمدرضا هدایتی و پسرش هامون سریال پاورچین سال 83

محمدرضا هدایتی و پسرش هامون در گذر زمان

محمدرضا هدایتی و همسرش