مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»، آثار مزین به نشان سیمرغ سی‌وسه دوره جشنواره فیلم فجر عصر جمعه نهم بهمن ماه در موزه سینما برگزار شد.

مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»

مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»، آثار مزین به نشان سیمرغ سی‌وسه دوره جشنواره فیلم فجر عصر جمعه نهم بهمن ماه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، محمد حیدری دبیر سی‌و‌چهارمین جشنواره فیلم فجرو جمعی از هنرمندان در موزه سینما برگزار شد.حجت الله ایوبی (رئیس سازمان سینمایی)، محمد حیدری (دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر)، علی ربیعی(وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، مصطفی ابطحی(مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری) و جمعی از سینماگران ازجمله شمسی فضل اللهی، مجید مظفری، مهتاب کرامتی، مجید مظفری، رحمان سیفی آزاد، احمدرضا معتمدی، ابوالحسن داودی، علیرضا داوودنژاد، مرتضی رزاق کریمی، کتایون ریاحی، شهرام اسدی و علیرضا رضا داد از جمله حاضران در این مراسم بودند.

در حاشیه این مراسم کیک تولد سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجربا حضور علیرضا رضاداد دبیر جشنواره سی‌وسوم، محمد حیدری دبیر سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، محمدرضا عباسیان دبیر سی‌ویکمین جشنواره فیلم فجر، احمدرضا معتمدی، علیرضا داودنژاد، ابوالحسن داودی، شهرام اسدی و سعید سعدی بریده شد.

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مهتاب کرامتی در مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مجید مظفری در مراسم رونمایی از مجموعه «بر بال سیمرغ»

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

علی ربیعی در مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

کتایون ریاحی در مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مهتاب کرامتی در مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر

وزیر کار در مراسم رونمایی از مجموعه بر بال سیمرغ

مراسم رونمایی از نشان سیمرغ با حضور بازیگران /تصاویر