مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:عکس های مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش محسن رجبی را مشاهده میفرمایید .ژیلا صادقی و همسرش محسن رجبی در دو ماه قبل به عقد هم درآمده و ازدواج کردند که عکس مراسم عقد ژیلا صادقی و محسن رجبی منتشر شده است .ژیلا صادقی که در سن 43 سالگی دو ماه قبل با محسن رجبی ازدواج کرده و شایعات متعدد در مورد ازدواج ژیلا صادقی و همسران ژیلا صادقی مجری زن معروف ایران به پایان رسید .محسن رجبی همسر ژیلا صادقی کارمند ساده ای بوده است که هم اکنون رستورانی دارد

عکس های مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش محسن رجبی را مشاهده میفرمایید .

مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر
مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش
مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر

مراسم عقد ژیلا صادقی و همسرش /تصاویر