مرجانه گلچین در کنسرت سيمين غانم /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:مرجانه گلچین و خواهرش با فاطمه گودرزی در کنسرت سيمين غانم

Snapshot_2016-01-11_120955

 

مرجانه گلچین با انتشار عکس زیر نوشت:

 كنسرت خانم سيمين غانم تالار وحدت سايشون مستدام

مرجانه گلچین و فاطمه گودرزی با تیپ های دیدنی در کنسرت سيمين غانم

مرجانه گلچین  در کنسرت سيمين غانم