مهناز افشار درکنار مهران غفوريان /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:مهناز افشار با تیپ جدید در کنار طناز طباطبايی و مهران غفوريان

مهناز افشار درکنار مهران غفوريان /عکس

مهناز افشار با انتشار عکس زیر نوشت:

همراه با طناز طباطبايی عزيز و مهران غفوريان عزيز