ناصر عبداللهی و همسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: عکسی کمتر دیده شده از زنده یاد «ناصر عبداللهی» و همسرش را در حاشیه کنسرت ببینید.

ناصر عبداللهی و همسر ش

ناصر عبداللهی و همسر ش