نانسی عجرم در کنار پدرش /تصاویر

پرتال خبری واکنش:نانسی عجرم خواننده 33 ساله عکس جدیدی از خودش در کنار پدرش را منتشر کرده است.نانسی عجرم خواننده سرشناس عرب عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.

عکس و متن منتشر شده توسط نانسی عجرم:

*****

مهم نیست چند سالمه

مهم نیست که چقدر دور شده ام

مهم نیست چند بچه دارم

پدر, من همیشه دختر کوچک تو خواهم بود

دوست دارم پدرم

نانسی عجرم و پدرش

نانسی عجرم در کنار پدرش /تصاویر

نانسی در کنار پدرش

نانسی عجرم در کنار پدرش /تصاویر