نسرین مقانلو در رستوران /عکس

پرتال خبری واکنش: نسرین مقانلو با انتشار عکس زیر نوشت:

یک شب،
زیبا در رستوران با پسرم.
دیشب با اومدنش به ایران،
دلمو پر از شادی کرد

نسرین مقانلو با پسرش در رستوران

نسرین مقانلو با پسرش در رستوران