نفیسه روشن و لذت بخش ترین کار زندگی اش + تصویر

120102_452

نفیسه روشن بازیگر تلویزیون و سینما ضمن انتشار تصویری از خود کنار اسبش در اینستاگرام نوشته است:

روزهای آفم (بیکاری) مال خانم خوشگلم ویکه، رسیدگی و گردوندن این پرنسس واسه من پرلذت ترین کار دنیاست.