نماز خواندن پذرپاش در هواپیما /عکس

پرتال خبری واکنش:نماز خواندن مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس در هواپیما