نگار جواهریان در خانه سفير استراليا /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت : بعد از تقدير عوامل فيلم حوض نقاشي در حياط خانه سفير استراليا

چهره های مشهور در شبکه های اجتماعی