نیکی کریمی در نمايشگاه كتاب تهران /عکس

نیکی کریمی در نمايشگاه كتاب تهران /عکس

 

 

نیکی کریمی با انتشار عکس زیر نوشت:

امروز نيم ساعت در نمايشگاه كتاب تهران براي مردم يك داستان از كتاب عشق سال هاي غم كتابي كه به تازگي ترجمه كردم را خواندم

نیکی کریمی در نمايشگاه كتاب تهران