پرتره‌های رسانه معروف فرانسوی از فرهادی و علیدوستی

پرتال اجتماعی واکنش:این پرتره‌های لوموند، رسانه معروف فرانسوی، از چهره‌های اصغر فرهادی و ترانه علیدوستی، جنبه‌های تازه‌ای از شخصیت این دو را پیش چشم تماشاگر می‌گذارد.

پرتره‌های رسانه معروف فرانسوی از فرهادی و علیدوستی

پرتره‌های رسانه معروف فرانسوی از فرهادی و علیدوستی