پسر شجریان در کنار پرویز مشکاتیان

پرتال اجتماعی واکنش:همایون شجریان فرزند محمدرضا شجریان استاد آواز ایران با انتشار تصویری از خود و زنده یاد پرویز مشکاتیان نوشت: «نمی‌دانم آن همه نغمه‌های جاودان کی و از کجا به جام ذوق و ذهن هوشمند او ریخته شد، و او چگونه آن همه زیبایی را بر پرده‌ی موسیقی کشید!…»

download (6)

همایون شجریان فرزند محمدرضا شجریان استاد آواز ایران با انتشار تصویری از خود و زنده یاد پرویز مشکاتیان نوشت: «نمی‌دانم آن همه نغمه‌های جاودان کی و از کجا به جام ذوق و ذهن هوشمند او ریخته شد، و او چگونه آن همه زیبایی را بر پرده‌ی موسیقی کشید! احساس من اینست قبل از آنکه چشم به این جهان بگشاید امانتی در جان او سپرده شد، که بیاید گوش‌ها و دل‌ها را چنان مست کند که هوش از هوش و دل از دل بی‌خبر گردد. جایگاهش همیشه در قلب هنر جاودان است. روحش شاد، جایش خالی، شوق همچنان باقی… همایون شجریان».