پوشش سحر قریشی در خارج از کشور /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:سحر قریشی بازیگر 29 ساله عکس های جدیدی از خودش را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است.سحر قریشی عکس های جدیدی از ظاهر خاص خود در خارج از کشور منتشر کرده است.گویا این بازیگر 29 ساله سفری به استانبول ترکیه داشته است و عکس ها و متن زیر را در صفحه شخصی اش قرار داده است.

*****

وفاداری

یک کار خود آگاهانه نیست

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشى

خود به خود به او وفادار مى مانى پس….به انسانيت وفادار باشيم

خود را دوست بداريم

سحر قریشی در خارج از کشور

پوشش سحر قریشی در خارج از کشور /تصاویر

ظاهر و تیپ سحر قریشی

پوشش سحر قریشی در خارج از کشور /تصاویر