ژست وحشتناک نرگس محمدی و آزاده زارعی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:ژست وحشتناک نرگس محمدی و آزاده زارعی با مار دور گردنشان

نرگس محمدی با انتشار عکس زیر نوشت:

خيلي وحشتناك بود خيلييييييييييي

 ژست وحشتناک نرگس محمدی و آزاده زارعی با مار دور گردنشان

نرگس محمدی و آزاده زارعی