گران‌ ترین خودروهای لوکس دنیا+عکس

در نمایشگاه خودروهای لوکس گران قیمت در کالیفرنیا، گران قیمت ترین خودروهای قدیمی به نمایش گذاشته شده اند.

به گزارش رویترز، تصاویر زیر از این خودروهای گرانقیمت است.

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس

اخبار ,اخبار گوناگون ,گران‌ترین خودروهای لوکس