گریم جالب مهدی پاکدل در نقش عارف قزوینی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تصویری از گریم جالب توجه مهدی پاکدل در نقش عارف قزوینی مربوط به فیلم «نرگس مست» را می بینید.

گریم جالب مهدی پاکدل در نقش عارف قزوینی /عکس