گریم جالب کوروش تهامی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: گریم جالب کوروش تهامی در صحنه ای از فیلم آشوب که گریمور به زیبایی هر چه تمام تر خلق کرده است.

گریم جالب کوروش تهامی /عکس