گریم عجیب بهاره رهنما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: گریم متفاوت بهاره رهنما در یک مجموعه کمدی موزیکال! این گریمی که ما میبینیم بیشتر مناسب ژانر وحشت است تا کمدی! آن هم یک وحشتِ خاورمیانه ای!

گریم عجیب بهاره رهنما /عکس