گریم متفاوت پیمان معادی /عکس

گریم جدید پیمان معادی

پرتال اجتماعی واکنش: پیمان معادی تصویری از گریم خود در فیلم “ابد و یک روز” را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: ابد و یک روز، یک حکم قضاییست که مثل حبس ابد است و با این فرق که غیر قابل عفو می باشد.

Snapshot_2015-12-27_122507

پیمان معادی در در ابد و یک روز