آرام جعفری در افتتاحیه «Nike» /عکس

آرام جعفری برای افتتاحیه فروشگاه نایک در سعادت آباد دعوت شده بود که در آنجا با دوستان و همکارانش عکس هایی گرفته است.

سارا منجزی از دیگر حاضران در این فروشگاه است.
.

بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران، در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی

بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران، در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی

بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران، در مراسم افتتاحیه فروشگاه کمپانی