آزاده نامداری درکنار شهرفرنگ /عکس

عکس جدید آزاده نامداری درکنار شهرفرنگ …

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

بدون شرح

 آزاده نامداری و دوستانش درکنار شهر فرنگ

صفحه اجتماعی آزاده نامداری