اعترافات آزاده نامداری در اینستاگرام /عکس

آزاده نامداری در آخرین پست اینستاگرامی خود دلیل حذف پستهایش را از دیدگاه خودش بیان کرده و آن را نوعی اعتراف خوانده است .
.

اعترافات ، آزاده نامداری (+عکس)
اعترافات ، آزاده نامداری (+عکس)