باران کوثری با پای شکسته در کاخ جشنواره /عکس

باران کوثری با پای شکسته در حاشیه جشنواره فجر را مشاهده می کنید.

 تصویری از باران کوثری با پای شکسته در حاشیه جشنواره فجر را مشاهده می کنید.

باران کوثری با انتشار عکس زیر در  صفحه اجتماعی اش نوشت:

همین الان
نشست جامه دران

باران کوثری با پای شکسته

صفحه اجتماعی باران کوثری