بازیگر معمای شاه در زندان /عکس

حسام نواب صفوی در اینستاگرامش عکس خود را در نقش شهید نواب صفوی در سریال معمای شاه به اشتراک گذاشت.
عکس/ بازیگر معمای شاه در زندان قصر