تقدیر دولت از هدیه تهرانی /تصاویر

هدیه تهرانی بعد از مدت ها در یکی از مراسم های سینمایی حاضر شد. و دولت از او تقدیر کرد.

تصاویری از این اتفاق را در مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم فجر (بخش بین الملل) ببینید.

.

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

 تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی

تقدیر ویژه دولت از هدیه تهرانی