حضور بازیگران مشهور در افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران /تصاویر

افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران

.

افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
مجید مشیری و همسرش
افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
نیوشا ضیغمی
افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
شیلا خداداد و همسرش
 افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران

شقایق فراهانی

افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران
افتتاحیه برند نیو حجاب در تهران