خیلی بدون شرح الناز حبیبی /عکس

عکس خیلی بدون شرح الناز حبیبی! چیزی نمی‌گوییم، جز پرسیدن یک سوال!

این همه رنگ در جهان هستی وجود دارد، آخر چرا بنفش؟!

چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (70)