دختر مهناز افشار در آغوش شریفی‌نیا /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:عکس جدید دختر مهناز افشار

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت :
يعنى مى شه در جهان
حسى بهتر از حسِ لحظه اى كه
انگشتت رو
دستِ كوچك يك فرشته
مى گيره
وجود داشته باشه؟ا
____________
ا
يك آغوش دلچسب
با جانِ دلِ مهناز جانم “لى يانا”ى كوچكش

 دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا