زشت ترین عکس از الناز شاکر دوست

الناز شاکر دوست با انتشار این عکس نوشت:آخرین روزهاى فیلم سینمایى اسب سفید پادشاه با یه گریم داغون و دستاى رنگ خون

 گریم داغون الناز شاکردوست