سحر قریشی بر روی تخت بیمارستان /عکس

عکس جدید از سحر قریشی که  منتشر کرد.
 

سحر قریشی با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی شبکه اجتماعی خود نوشت:

حال و روزِ امروزِ عباس آقا  

درست است که سحر خانم توضیح بیشتری ندادند اما به نظر میرسد این عکس مربوط به یکی از سکانس های فیلم باشد.

سحر قریشی بر روی تخت بیمارستان

صفحه اجتماعی سحر قریشثی