سلفی عجیب بازیگران سریال در حاشیه /عکس

سلفی عجیب بازیگران سریال در حاشیه بعد از شنیدن خبر تعطیلی این فیلم

محمدرضا هدایتی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشته : «این عکس بعد از شنیدن خبر تعطیلی سریال در حاشیه گرفته شده

.

سلفی

صفحه اجتماعی محمدرضا هدایتی